Werkwijze Geld en Scheiden

Register Financieel Echtscheidingsadviseur

Een verzoek tot (echt)scheiding indienen bij de rechtbank is meer dan het zetten van een handtekening. Ook het eindigen van een samenleving heeft de nodige voeten in de aarde. Zeker als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn.

U kunt een echtscheidingsverzoek overigens niet zelf indienen bij de rechtbank; dat moet door een advocaat worden gedaan. Daarnaast moeten er vooraf een aantal stappen worden doorlopen voor de wet.

Geld en Scheiden helpt u graag en werkt met het eenvoudige maar doeltreffende Geld&Scheiden Plan®. Lees hieronder alvast meer en maak vrijblijvend een afspraak voor een informatief gesprek.

Geld&ScheidenPlan®


Stap 1. Kennismaken met Geld en Scheiden
Stap 2. Inventarisatie door Geld en Scheiden
Stap 3. Kinderen bij echtscheiding boven alles
Stap 4. Opstellen echtscheidingsconvenant
Stap 5. Fiscale gevolgen
Stap 6. Scheiding aanvragen
Stap 7. Evaluatie door Geld en Scheiden

Als u besluit dat Geld en Scheiden uw scheiding gaat begeleiden, volgen zon 4 à 5 overleggesprekken waarin we met elkaar stappen 2 tot en met 6 doorlopen. Aansluitend op dit laatste gesprek zal namelijk een overleg met een met Geld en Scheiden samenwerkende advocaat plaatsvinden.

Toegevoegde waarde echtscheidingsadviseur Geld en Scheiden

De toegevoegde waarde van de register financieel echtscheidingsadviseur (RFEA) en erkend hypothecair planner (NVHP) van Geld en Scheiden is de altijd actuele deskundigheid en professionaliteit, kennis en ervaring. Vanuit de financiële en juridische deskundigheid zoekt Geld en Scheiden naar oplossingen voor de financiële ontvlechting van het huwelijk.

Geld en Scheiden legt voor u de financiële en juridische puzzel bij scheiden. Neem gerust contact op voor meer vrijblijvende informatie.