Alimentatieplicht. Hoeveel en hoelang?

alimentatie en scheiden

Het wetboek is helder over alimentatie: ook na het huwelijk of geregistreerd partnerschap blijven ex-partners verplicht om financieel over en weer voor elkaar en eventuele kinderen te zorgen. Deze onderhoudsplicht staat dus in de wet.

Advies nodig over alimentatie? Neem gerust contact op.


U kunt met uw partner wel afwijkende afspraken maken om bijvoorbeeld elkaar geen alimentatie te betalen, maar dat moet u dan wel goed vastleggen in het convenant.

Welke soorten alimentatie kent de wet?

Er zijn twee soorten onderhoudsverplichtingen die ontstaan na scheiden. Deze bijdragen in de kosten van levensonderhoud worden alimentatie genoemd:

* Partneralimentatie
* Kinderalimentatie
(* Bijdrage verwekker kind valt onder kinderalimentatie)

Alimentatieberekening nodig? Vraag Geld en Scheiden de berekening te maken.

Voor de kinderen bent u volgens de wet beiden, naar draagkracht, altijd onderhoudsplichtig. Dit heeft kinderalimentatie.

Partneralimentatie komt u onderling overeen met uw ex bij scheiding. De ex-partner met het hoogste inkomen draagt eventueel bij aan de kosten van levensonderhoud voor de partner met het laagste inkomen. De partneralimentatie vindt meestal plaats door maandelijks een bepaald bedrag aan de ander te betalen. U kunt ook de alimentatie verzekeren.

Is alimentatie na de scheiding aftrekbaar?

Ja. Kosten voor bijdragen in levensonderhoud zijn in basis fiscaal aftrekbaar. Natuurlijk gelden hiervoor enige voorwaarden. Partneralimentatie is fiscaal aftrekbaar voor de betaler (alimentatieplichtige) en belast als inkomen bij de ontvanger (alimentatiegerechtigde).

Kinderalimentatie is forfaitair aftrekbaar. Dat betekent dat vanaf een bepaalde bijdrage ( minimaal € 408 per kwartaal) een vastgesteld bedrag aftrekbaar is. Kinderalimentatie is dus niet volledig aftrekbaar. Daarentegen is er geen inkomstenbelasting verschuldigd voor de ontvanger (meestal de moeder).

Wie bepaalt de hoogte van de alimentatie?

Hoeveel en hoe lang u partneralimentatie moet betalen of kunt ontvangen mag u onderling overleg af te spreken. De wet geeft hiervoor wel een handleiding.

Geld en Scheiden helpt en adviseert u over de hoogte van partneralimentatie en kinderalimentatie. Contactformulier.

Komt u samen niet uit de hoogte van de alimentatie, dan zal de rechter de hoogte van de alimentatie(s) vaststellen.

Bij kinderalimentatie ligt het anders. De vrijheid om afwijkende afspraken over de kosten van de kinderen te maken, is nihil. Althans, meer mag altijd maar nooit minder dan de wettelijke plicht.

Kinderen hebben recht op kinderalimentatie tot ze 21 jaar zijn of financieel voor zichzelf kunnen zorgen. Kinderalimentatie is een zelfstandig recht van het kind!

Partneralimentatie kan eventueel uitgeruild worden voor kinderalimentatie. Andersom kan nooit uitgeruild worden.

Voor wie geldt de alimentatieplicht?

Voortvloeiend uit het wetboek geldt een alimentatieplicht voor:
• De verwekker van een kind die niet de ouder is
• de ouders naar hun kinderen;
• • getrouwde partners die uit elkaar gaan
• geregistreerde partners die uit elkaar gaan;

Voor samenwoners die uit elkaar gaan, is er volgens de wet geen verplichting tot partneralimentatie.

Soms is deze plicht echter wel vastgelegd in het samenlevingscontract.

• Ook kan deze vorm van partneralimentatie fiscaal aftrekbaar zijn als ‘dringende morele verplichting’. Geld en Scheiden raadt u altijd aan dit met de belastinginspecteur te overleggen. Natuurlijk kunnen wij daarbij ook ondersteunen.

Geld en Scheiden helpt en adviseert u over partneralimentatie en kinderalimentatie. Partneralimentatie laten berekenen? Vraag Geld en Scheiden de berekening te maken.